Zásady pro ochranu osobních údajů

ZÁSADY PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Společnost AJ TRADE s.r.o., IČ: 27552331, se sídlem v Praze 6, Na hutích 661/9, PSČ: 160 00, Česká republika, jako provozovatel webových stránek www.ajtrade.cz, www.alpha-ups.cz, www.fotopasti-cuddeback.cz, www.fotopasti-levne.cz, www.kameryprosport.cz, www.oxe.cz,  www.uovision-fotopasti.cz, www.fotopasti-scoutguard.cz, www.auta-kamery.cz, www.fotopasti-acorn., www.fajn-zvuk.cz, www.fotopasti-fotopast.cz (dále jen „Eshopy“) respektuje právo na ochranu osobních údajů. Pro účely těchto Zásad ochrany osobních údajů označuje termín „AJ TRADE“ společnost AJ TRADE s.r.o., nebo jakékoli jiné osoby společností AJ TRADE s.r.o. ovládané nebo osoby společnost AJ TRADE s.r.o. ovládající nebo osoby ovládané osobou ovládající společnost AJ TRADE s.r.o. Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále rovněž jen „Nařízení“ nebo „GDPR“).

 

1.           JAKÉ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME

V souladu s Nařízením AJ TRADE zpracovává osobní údaje, které uživatelé Eshopů, aktivně poskytují v rámci užívání Eshopů.

 

Osobním údajem je každá informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjektu údajů). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat odkazem na určitý identifikátor.

 

Společnost AJ TRADE může při poskytování svých služeb zpracovávat následující kategorie osobních údajů:

 

Osobní identifikační údaje:

·       Jméno a příjmení;

·       Datum narození;

·       Adresa trvalého pobytu;

·       Název obchodní firmy, sdružení či jiné právnické osoby nebo umělecké skupiny;

·       IČ, DIČ;

·       Adresa sídla nebo místa podnikání;

·       Fakturační adresa;

·       Identifikační údaje zástupce, kterou konkrétní osoba určí;

·       Identifikační údaje plátce;

·       Bankovní spojení;

·       Fotografie;

·       Uživatelské jméno a heslo;

·       Osobní popis nebo preference;

 

Kontaktní údaje:

·         E-mailová adresa;

·         Telefonní číslo;

·         Adresy na sociální sítě;

 

Údaje o užívání služeb a platební morálce

·       Druh a specifikace poskytnutých služeb a jejich cena;

·       Informace o platbě;

 

Údaje z komunikace mezi AJ TRADE a subjekty údajů

·       Zápisy osobní komunikace při osobním kontaktu;

·       Písemná a elektronická komunikace;

·       Zápisy z telefonických hovorů;

·       Záznamy z telefonických hovorů;

 

Údaje zpracovávané na základě souhlasu se zpracováním nebo na základě oprávněného zájmu

·         Informace o uživatelském chování na Eshopech, odkazující webové stránky a cestu, kterou návštěvník webových stránek projde, včetně záznamů získaných z cookies;

·         Informace o proklicích, jaké produkty si návštěvník Eshopů prohlížel;

·         Informace o počítači návštěvníka, IP adrese, datu, času, adrese webové stránky, ze které se návštěvník připojuje k Eshopům, o hledaných slovech, názvu souboru, prohlížeči, který při přístupu na Eshopy použije, a o internetovém připojení, včetně údajů o operačním systému;

·         Údaje získané na základě průzkumů;

·         Kontaktní údaje v případě, že se nejedná o zákazníka Eshopů.

 

2.           jak osobní údaje využíváme A DOBA UCHOVÁNÍ

Vaše osobní údaje společnost AJ TRADE využívá zejména k následujícím účelům:

 

(a)         k uzavření a plnění práv a povinností z kupní či jiné smlouvy na Eshopech;

(b)         komunikaci s uživateli Eshopů a správě smluvního vztahu;

(c)         analýze, hodnocení a zlepšování služeb uživatelům Eshopů;

(d)         řešení reklamací, práv z vadného plnění a stížností;

(e)         plnění zákonných povinností; a

(f)          k informování o změnách a novinkách v poskytovaných produktech a službách a personalizovaných nabídkách.

 

Společnost AJ TRADE uchovává osobní údaje jen po tu dobu, dokud trvá některý z výše uvedených účelů zpracování a následně jen po dobu a za podmínek v souladu s příslušnými právními předpisy.

 

V případě udělení souhlasu pro obchodní účely a pro účely marketingového oslovení tato doba činí [10] let od udělení souhlasu nebo jeho obnovení. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy.

 

3.           právní základ zpracování osobních údajů

Právní základ, který společnosti AJ TRADE umožňuje zpracovávat osobní údaje, závisí na účelu, pro který dané osobní údaje zpracovává. Společnost AJ TRADE tedy v konkrétním případě může zpracovávat bez souhlasu uživatele osobní údaje, pokud:

 

3.1        Plnění ze smlouvy

Plnění ze smlouvy je nezbytné pro účely uzavření nebo plnění uzavírané smlouvy, včetně spravování jakékoli akce, ankety, soutěže pořádané společností AJ TRADE, odpovědí na dotazy zákazníků a uživatelů a komunikaci s nimi, nabízení spotřebitelských programů spravování preferencí uživatelů;

 

3.2        Plnění zákonných povinností

Plnění zákonných povinností nezbytné ke splnění zákonných povinností (např. v oblasti účetnictví a daní);

 

3.3        Oprávněný zájem

Oprávněný zájem je nezbytný pro ochranu oprávněných zájmů společnosti AJ TRADE, např. v souvislosti s uplatňováním nároků z uzavřených smluv nebo v souvislosti analýzou a zlepšováním našich služeb;

Subjekt údajů je smluvním partnerem společnosti AJ TRADE, klientem, účastníkem v soutěžích či jiných promo akcích, přičemž v takovém případě společnost AJ TRADE může na základě oprávněného zájmu zpracovávat osobní údaje takového uživatele pro účely přímého marketingu, tj. nabídky produktů, informování o novinkách nebo jiných obchodních sděleních, a to osobně, telefonicky nebo e-mailem;

Oprávněný zájem je nezbytný za účelem zlepšení našich služeb, tedy, jde o naše obchodní zájmy, abychom lépe porozuměli potřebám uživatelů a očekáváním a zlepšili tak naše služby, Eshopy a jejich součásti ve prospěch uživatelů jakožto spotřebitelů, včetně provádění analýz, měření spokojenosti a sbírání statistických dat;

Oprávněný zájem je nezbytný pro umožnění fungování Eshopů, zejména pro řádné zobrazení obsahu, vytvoření a zapamatování objednávek, přihlašovacích údajů, personalizace, parametrů zařízení uživatelů, včetně rozlišení displeje, obrazovky apod., testování nových nápadů, zjišťování reakcí na reklamní kampaně, zjišťování, jak se uživatel dozvěděl o internetových stránkách, včetně technických cookies.

Oprávněný zájem je nezbytný pro prevenci podvodů.

Oprávněný zájem je nezbytný pro ochranu Eshopů, aby byly uchovávány zabezpečené a chráněné a bylo zajištěno jejich řádné fungování a neustálé zdokonalování.

3.4        Souhlas

Se souhlasem pro obchodní účely, tj. pro nabídku produktů, informování o novinkách nebo jiných obchodních sděleních, společnost AJ TRADE ode dne 25. 5. 2018 zpracovává osobní údaje subjektu primárně pro vytvoření vhodné nabídky produktů a služeb společnosti AJ TRADE nebo třetích stran a to v souvislosti s oslovením zákazníka, a to telefonicky, písemně, prostřednictvím veškerých prostředků internetové reklamy a formou elektronické komunikace prostřednictvím kontaktních údajů. Proto si společnost AJ TRADE bude rovněž o uživatelích, kteří tento souhlas udělí, vytvářet a uchovávat údaje o jejich typovém chování při využívání služeb a produktů společnosti AJ TRADE a vytvářet a uchovávat anonymizované analýzy chování. Veškeré tyto činnosti jsou nezbytně nutné pro oslovení zákazníků s vhodným marketingovými nabídkami.

 

Rovněž je společnost AJ TRADE se souhlasem uživatele oprávněna zpracovávat kontaktní údaje za účelem marketingového oslovení. U subjektů, které udělily souhlas s marketingovým oslovením prostřednictvím elektronického kontaktu, zpracovává společnost AJ TRADE s jejich souhlasem po dobu uvedenou v souhlasu kontakty, které jí subjekt dá k dispozici pro účely marketingového oslovení s nabídkou služeb a produktů AJ TRADE. Pokud je tento souhlas udělen prostřednictvím internetových stránek provozovaných společností AJ TRADE, jsou společně s těmito kontakty zpracov

2019 © OXE | Zásady pro ochranu osobních údajů | Kontakty | Mapa stránek | nový server
Designed by Xperd - Rejstřík firem | Doporučujeme: Spotřební elektronika AJ TRADE | Záložní zdroje ALPHA UPS | Sportovní kamery |
Tyto stránky používají technologii Cookies pro zkvalitnění nabízených služeb. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Více informací Rozumím